نوشته‌ها

صدور آنی بیمه

صدور انواع بیمه ها با تخفیفات ویژه :
75 درصدبیمه بدنه
60 درصدبیمه آتشسوزی زلزله(مسکونی، غیر صنعتی ،صنعتی )
30 درصدانواع بیمه مسئولیت و مهندسی
30 درصد بیمه حوادث
2/5 درصدبیمه شخص ثالث
وهمینطور تخفیف کم نظیر40 %بیمه عمرو بازنشستگی
صدور آنی بیمه
پرداخت خسارت درسریع ترین زمان ممکن.
باماتماس حاصل فرمایید
09213014113
02177419484
خانم رسولی